Einde koor

Op de ledenvergadering van 19 april 2022 is besloten het koor op te heffen. De formele opheffing is in gang gezet.

Optreden